Zunanja ureditev Ljubljana – Bežigrad

Zunanja ureditev, razdeljena v dve fazi izvedbe del.

  1. Del: odstranitev obstoječe ograje s temelji, postavitev nove zidane ograje
  2. Del: ureditev parkirišča, zelenih površin, dostopnih poti

V prvem delu smo odstranili vse betonske pregradne elemente med starimi dostopnimi potmi okoli objekta in zelenimi površinami. Prav tako smo porušili staro obstoječo ograjo, kjer bomo na istem mestu postavili novo – zidano iz betonskih zidakov na AB temelju – CEPLJENI ZIDAKI

Stranki bomo uredili novo ponikovalnico, priklope strešne meteorne kanalizacije, odvoz ruševin in deponijo humusa za kasnejšo uporabo. Zaupana nam je bila tudi sanacija hidroizolacije na mestih, kjer predhodno ni bila ustrezno izvedena.

  1. Del bo končan v mesecu decembru 2014 in bo podlaga za nadaljevanje del spomladi 2015