Stranki smo izdelali načrtno podlogo z izhodišči, ki so zajemala sledeče predpostavke:

  • – Funkcionalna preureditev celotnega stopnišča kot stopnice same
  • – Urediti težave s pojavom ozkega prehoda, ko se stopnišče zalomi
  • – Predlog za ureditev okolice stopnišča in zapiranje

 

Naš arhitekt je stranki svetoval pri funkcionalni preureditvi posameznih sklopov stopnišča, zamenjavi namembnosti v pravilni tlorisni zasnovi, izkoriščanje okoljskih podanosti (smer stopniščne rame, naravne osvetlitve…).

Predlagali smo tudi:

  • – Preureditev elektro instalacij
  • – Preureditev strojnih instalacij
  • – Tehnološki procesi nosilne konstrukcije
  • – Smotrnost uporabe ustreznih materialov
  • – Ureditve pomožnih prostorov pod stopniščem